Bernie Gosevitz

  • Age:

Bernie Gosevitz does not have any MLB stats for the 2018 season

Bernie Gosevitz Bio

  • Full Name: Bernie Gosevitz
  • Born:

Bernie Gosevitz does not have any MLB stats for the 2018 season

Bernie Gosevitz Bio Info